"Mindful Leven" training

Module 2

Aandacht voor je lichaam

Bodyscan

De bodyscan is een oefening die je leert weer contact te maken met je lichaam. Je doet deze oefening met een houding van niet oordelen, mildheid en compassie. Ons lichaam biedt ons een schat aan informatie over wat er allemaal te voelen is. 

Daarom doen we de bodyscan.
Het is een oefening in langere tijd geconcentreerd je aandacht ergens bijhouden én het leert ons beter stil te staan bij wat we in ons lichaam aan kunnen treffen.

We hebben allemaal verwachtingen van hoe we ons zouden moeten voelen tijdens een meditatie.

Wanneer de oefening dan niet verloopt zoals we verwachten ontstaat er frustratie.

De bodyscan is je lichaamsdelen echt beleven met volle aandacht. We zijn niet gewoon om niets te doen en toch aandachtig en wakker te blijven.

In een poging om deze onaangename gevoelens te vermijden, hebben we onze aandacht uit ons lichaam weggetrokken. Het lijkt ons veiliger te denken over emoties dan ze werkelijk te voelen. De bodyscan helpt ons weer thuis te komen in ons lichaam.

De kunst bestaat erin voor jezelf toe te laten wat je nu voelt, zonder oordeel.

De bodyscan maakt je niet onrustig, het is de onrust in jezelf die je ervaart tijdens het oefenen. Daar kan je aan werken. Deze oefening is daar een kans toe.

Zoek een plekje op waar je ongestoord gedurende veertig minuten kunt luisteren naar de:

Om de bodyscan te beoefenen ga je liggen in een houding die gemakkelijk is. Als je het koud hebt bedek je dan met een dekentje.

Oefen dit bij voorkeur twee keer per dag.Wissel af met de bodyscan of met de adem meditatie.

Blijf nog even liggen wanneer je onrust voelt. Zo wordt je geen speelbal van je eigen emoties.

Vul na de meditatie de vragen in op pagina 22 van je werkboek.

Maak elke dag je verslag na het oefenen op pagina 26-27. 

Luister hier naar de meditatie: