"Mindful Leven" training

Module 4

Aandacht voor stress

Adem stressmomenten

Stress behoort bij het leven. Het is een menselijke reactie op gebeurtenissen en ontstaat bij elke verandering waarbij je je moet aanpassen. Deze energie vindt haar oorsprong in de vecht-vluchtreactie.

Stress begint bij het waarnemen van een gevaar, van een bedreiging van je welzijn.

Het probleem is dat deze reactie te pas en onpas wordt geactiveerd.

Je geest en lichaam staan voortdurend met elkaar in wisselwerking. Alles wat je denkt, heeft een effect op je lichaam.

Het is een spiraal: je voelt iets, je hebt er gedachten over, en die versterken weer je emoties. En zo ontstaat stress.

We noemen dit het mind-bodyeffect. Door de dag heen bouwt stress zich op. Daarom is het belangrijk om een ademruimte te nemen. Een ademruimte zorgt ervoor dat de stress terugkeert naar het basisniveau.

Oefening " Mijn stressmomenten"

Maak de oefening op pagina 41 van je werkboek.


Kalender stressvolle situatie

Kijk nu naar een stressvolle situatie, een situatie waarvan je weet dat je je er vaak over opwindt of waarvan je weet dat je er niet zo verstandig op reageert, omdat je alleen maar meer brokken maakt.

Vul nu in je werkboek pagina 46 je kalender voor stressmomenten in.

Geef aan waar je een ademruimte kunt nemen.


Wij gaan dit avontuur samen aan. 

Je reis begint hier. Laat niets of niemand je dromen afnemen. Je staat er niet alleen voor. Je kan altijd terecht bij de Mindful leven training op Facebook. KLIK HIER om je gedachten te delen op Facebook of anderen te horen.

Be Happy, Be Mindful

Liefs Bettina & Danny
en het Zenfit Team