.

Mindfulness vindt haar oorsprong in Vipassana, een van de oudste Oosterse meditatietechnieken, die al meer dan 2500 jaar bestaat. De Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh is een van de leraren die mindfulness naar het Westen heeft gebracht.

Jon Kabat-Zinn is in de jaren zeventig de grondlegger geweest van mindfulness training zoals deze in België wordt beoefend. Hij bracht het zowel in de reguliere gezondheidszorg als in onze hedendaagse samenleving.

Jon Kabat-Zinn is hoogleraar in de geneeskunde en heeft mindfulness toegankelijk gemaakt voor verschillende mensen, ongeacht hun levensfilosofie of religie.

Opdracht

Lees waarom Mindfulness goed voor je is op pagina 4 en 5 van je werkboek!

Be Mindful,Be Happy !

Bettina