.

.

Week 4

Aandacht voor stress


Stress behoort bij het leven. Het is een menselijke reactie op gebeurtenissen en ontstaat bij elke verandering waarbij je je moet aanpassen. Deze energie vindt haar oorsprong in de vecht-vluchtreactie.

Stress begint bij het waarnemen van een gevaar, van een bedreiging van je welzijn.

Het probleem is dat deze reactie te pas en onpas wordt geactiveerd.

Je geest en lichaam staan voortdurend met elkaar in wisselwerking. Alles wat je denkt, heeft een effect op je lichaam.

Het is een spiraal: je voelt iets, je hebt er gedachten over, en die versterken weer je emoties. En zo ontstaat stress.

We noemen dit het mind-bodyeffect. Door de dag heen bouwt stress zich op. Daarom is het belangrijk om een ademruimte te nemen. Een ademruimte zorgt ervoor dat de stress terugkeert naar het basisniveau.

Oefening " Mijn stressmomenten"

Maak de oefening op pagina 41 van je werkboek.