.

.

Week 4

Aandacht voor stress


Kalender stressvolle situatie

Kijk nu naar een stressvolle situatie, een situatie waarvan je weet dat je je er vaak over opwindt of waarvan je weet dat je er niet zo verstandig op reageert, omdat je alleen maar meer brokken maakt.

Vul nu in je werkboek pagina 46 je kalender voor stressmomenten in.

Geef aan waar je een ademruimte kunt nemen.