.

Aandacht voor de adem en het nu   

Mindfulness beoefenen

Mindfulness kan je op 2 manieren beoefenen: formeel en informeel.

Formele mindfulness beoefenen

Bij de formele oefeningen neem je dagelijks de tijd om specifieke mindfulness oefeningen te doen. Dit zijn de type oefeningen die je voornamelijk in de training zal leren. Zoek voor jezelf een goed moment om dit te doen. Je kunt bijvoorbeeld elke morgen 30 minuten oefenen.

Informele mindfulness beoefenen

Je gaat hier mindfulness toepassen in je dagelijks leven, tijdens alledaagse taken.

Dit wil zeggen dat je jou bewust bent van wat je op dat moment aan het doen bent. Je kunt jezelf hierin trainen door onderstaande oefening te doen.

Bewust zijn van dagelijkse routinehandelingen.

Doe een routinehandeling met al je aandacht. Doe dit elke dag één of meerdere keren. Pel bijvoorbeeld een mandarijn en observeer hoe lang je met je aandacht er bij blijft. Voel, ruik, kijk. Keer steeds terug, door het gebruik van je zintuigen, naar het bewust pellen van de mandarijn.

In plaats van 'de denker waar te nemen' kun je de gedachtestroom namelijk ook doorbreken door je gewoon volkomen te concentreren op het NU. Word je gewoon intens bewust van het huidige moment.

Observeer of er een moment is dat de stem in je hoofd een glimlach teweegbrengt.

Kies een dagelijkse routinehandeling en ervaar die heel bewust, met al je zintuigen, zoals de rozijnoefening. Als je wordt afgeleid, merk het dan gewoon op en keer terug naar de handeling.

Enkele mogelijke routinehandelingen zijn:

  • Opstaan
  • Tanden poetsen
  • Jezelf opmaken
  • Buiten lopen
  • Maaltijd bereiden
  • Voorlezen voor de kinderen
  • Enz...

Doe de oefening rond informele mindfulness op pagina 19 van je werkboek.

Veel succes !

Be Mindful,Be Happy !