.Tekst hier invullen...

Welkom op dag 11 ☀
Goedemorgen lieve mensen! 


Les 11

Vandaag voor les 11 gaan we aan de slag met het derde hoofdstuk 'helemaal opgaan in het NU' uit 'De kracht van het Nu'.

Samen kunnen we deze reis top maken!

We kunnen het denken beschouwen als een pendel: het gaat van de toekomst naar het verleden en weer terug, en passeert hierbij steeds het Nu. Wanneer we te zeer in beslag genomen worden door een situatie of ons denken, dan gaat de pendel zo snel dat we het Nu zelfs niet meer opmerken.

Het is dan ook belangrijk het verschil te leren (her)kennen tussen je levenssituatie en je leven.


Oefening #dag 11

Je levenssituatie wordt gevormd in de tijd. Het bestaat uit je werk, je verplichtingen, deadlines, relaties, enz. Het is een constructie van het verstand en staat dan ook permanent in verbinding met het verleden en de toekomst. Het is ook hier dat het verstand problemen zal maken in een poging te overleven.

Je leven is het Nu. Mediteer hierover. Vernauw je leven tot het Nu. Kan je daar een probleem terugvinden? Heb je echt Nu een probleem? Of pas over een half uur?

Wanneer het verschil tussen je levenssituatie en je leven duidelijk zijn, dan kan je overschakelen op de volgende oefening. Deze tweede oefening helpt je om die nauwe doorgang naar het Nu terug te vinden door je te focussen op je lichaam. Anders dan je denken bevindt je lichaam zich immers steeds in het Nu.

EXTRA Oefening 🧡

Wees je bewust van je zintuigen. Voel de wereld om je heen, hoor wat er rond je gebeurt, zie de kleuren, de vormen, het licht of het donker. Wees je bewust van je omgeving, van de aanwezigheid van objecten in deze omgeving. Oordeel nergens over, wees je er enkel van bewust. Gebruik dit bewustzijn om het Nu binnen te gaan.

Inspirerende video #dag 11