.Tekst hier invullen...

Welkom op dag 14 ☀
Goedemorgen lieve mensen! 


Les 14

Luister of lees hoofdstuk 4 'Strategieën van het verstand om het NU uit de weg te gaan' uit het boek 'De kracht van het Nu' van Eckhart Tolle.

We hebben tot nu toe al heel wat geleerd: We zijn niet ons denken. Je ego identificeert zich met een eindeloze maalstroom aan denken, mentale projecties, ontevredenheid, oordelen, enz. waardoor het je verhindert om te Zijn. Door in de rol van de waarnemer te stappen leer je afstand nemen van deze maalstroom en kom je in het Nu terecht.

Verder hebben we ook over het bestaan van het pijnlichaam geleerd, en over de reacties van het lichaam op het denken. We hebben geleerd hoe te voorkomen dat we geleid worden door onze emoties.

Opgaan in het Nu betekent dat je accepteert wat is. Je identificeert je niet meer met de toekomst of het verleden, maar accepteert de realiteit van het moment.

Met al onze kennis in het achterhoofd kunnen we nu een kijkje nemen naar hoe ons verstand probeert het Nu te ontvluchten..


Oefening #dag 14

In deze les gaat de oefening volledig rond zelfobservatie. Hou je mentaal-emotionele toestand zoveel mogelijk in de gaten. Probeer er een gewoonte van te maken. Heb je last van onvrede? Van spanning? Voel je je op je gemak?

Indien je negatieve ervaringen hebt - hoe klein ze ook zijn - stel jezelf dan de vraag wat er in je omgaat. Neem de tijd om inwaarts te kijken en jezelf te observeren alvorens de vraag te beantwoorden. In welk opzicht ben je het leven aan het ontwijken. Hoe ben je uit het Nu gestapt?

Je innerlijke is de primaire werkelijkheid, alles buiten je is secundair. Als hoe jij je binnenin voelt goed is, dan zal alles buiten je eenvoudigweg volgen.

Liefs, Bettina

Inspirerend verhaal  #dag 14

Verschil in perspectief

Zeven leerlingen maakten met hun meester ergens in het verre Oosten een ochtendwandeling. In het prille zonlicht schitteren de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden.

Hij schaarde de leerlingen zo rondom de druppel dat de zo'n erop bleef schijnen en vroeg hen toen welke kleur de druppel had. Rood zei de eerste, oranje zei de tweede, geel zei de derde, groen zei de vierde, blauw zei de vijfde, paars zei de zesde en de zevende zei violet.

Ze stonden verbaasd over deze verschillen, en aangezien ze er alleen zeker An waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie. Toen liet de meester hen van plaats wisselen.

En heel langzaam drong het tot hen door dat zijn ondanks de verschillen van hun waarneming, toch allen de waarheid hadden gesproken.

-Hein Pragt