.Tekst hier invullen...

Welkom op dag 31 ☀
Goedemorgen lieve mensen! 


Les 31

Nog 9 dagen te gaan, al 30 afgelegd. We zitten op een kantelpunt, daar hoort een nieuw hoofdstuk bij. Vandaag lezen/luisteren we naar hoofdstuk 9 'Voorbij gelukkig en ongelukkig zijn ligt vrede'.

Let bij het lezen niet alleen op de informatie die je aan het verwerken bent,
maar ook op de gevoelens die bij je opkomen wanneer je deze pagina's leest.

  • Hoe reageer je op de woorden?
  • Hoe reageer je op de informatie die ze aanbrengen?

Geluk bestaat enkel in ons hoofd. Het is een product van ons denken, van ons verstand. Geluk staat in tegenstelling tot pech. Als de dingen zijn zoals wij denken dat ze moeten zijn, of zoals wij zouden willen dat ze zijn, dan hebben we geluk, zo niet, dan hebben we pech.

Voorbij de dualiteit van geluk en pech ligt onze Innerlijke Vrede. Als we de dingen accepteren zoals ze zijn, zonder ze te spiegelen aan hoe we denken dat het ideaal eruit zou zien, dan kunnen we deze Innerlijke Vrede vinden.


Oefening #dag 31

Neem jezelf waar op die momenten waarop je de bestaande situatie wel en niet kan aanvaarden.

  • Ervaar de verschillen die optreden in je gemoed en je lichaam.
  • Soms kan de erkenning van het verzet tegen de situatie er al voor zorgen dat je erin slaagt deze alsnog te aanvaarden.

Liefs
Bettina

Inspirerend verhaal  # dag 31

Het universele lijden

Er bestaat een oud verhaal over een man die de Boeddha opzocht, omdat hij gehoord had dat hij zo'n groot leraar was. Zoals iedereen had ook hij in zijn leven de nodige tegenslag gehad en droeg hij aardig wat problemen met zich mee.

Hij dacht dat de Boeddha, een verlicht meester, misschien in staat was hem voorgoed van zijn problemen te verlossen.

Hij vertelde de Boeddha dat hij boer was.

'Ik hou van het boerenleven,' zei hij, 'maar soms regent het te weinig en dan mislukt de oogst.
Vorig jaar werd dat bijna onze dood. Andere keren regent het juist weer te veel, wat ook heel slecht is voor de oogst.'

De Boeddha luisterde geduldig.

'Ik ben getrouwd,' zei de man. 'Ik heb een prima vrouw. Ik hou echt van haar. Maar soms kan ze zo tegen me zeuren, soms word ik zo moe van haar, en dan loopt de spanning op en krijgen we ruzie.'

De Boeddha luisterde zonder een woord te zeggen.

'Ik heb ook kinderen,' zei de man. 'Leuke kinderen, dat wel, maar vaak doen ze net alsof ik niet besta, en soms ...'

Zo passeerden al zijn zorgen en problemen de revue. Tenslotte was hij uitgepraat.
Vol spanning wachtte hij op de woorden van de Boeddha die aan al zijn problemen een einde moesten maken.

Toen zei de Boeddha: 'Ik kan je niet helpen.' 'Hoe bedoelt u dat?' vroeg de man verbaasd.

Iedereen heeft problemen,' antwoordde de Boeddha. 'We hebben allemaal drieëntachtig problemen. Drieëntachtig problemen waaraan we niets kunnen doen.

Als je echt je best doet kun je er misschien één oplossen, maar zodra dat probleem verdwenen is, komt er direct weer een ander voor in de plaats.

Alle mensen van wie je houdt zullen bijvoorbeeld op een gegeven moment uit je leven verdwijnen, en ook jij zult op een gegeven moment doodgaan.

Dit is een probleem, en jij noch wie dan ook kan daaraan iets doen, dus ik ook niet.'

De man werd woedend. 'En ik dacht nog wel dat u zo'n groot leraar was!' schreeuwde hij.
'Ik dacht dat u me wel zou kunnen helpen!
Wat heb je aan zo'n leer? Niets, helemaal niets!'
De Boeddha antwoordde rustig: 'Misschien is die wel goed voor het oplossen van het vierentachtigste probleem.'

'Het vierentachtigste probleem?' vroeg de man verbaasd.
'Wat is het vierentachtigste probleem?' De Boeddha antwoordde: 'Dat je helemaal geen problemen wilt hebben.'

Bron: 'Voorbij de woorden, boeddhistische verhalen en parabels' van Erich & Leo Kaniok