.Tekst hier invullen...

Welkom op dag 40 ☀
Goedemorgen lieve mensen! 


Les 40

We hebben met deze lessenreeks stap per stap geleerd om aandachtig te leven en bewust te worden.
We hebben geleerd ons in het Nu te plaatsen en los te komen van ons lijden.

In het laatste deel van het boek wordt een andere manier beschreven om het Nu te bereiken;
ze is anders dan diegene die wij gevolgd hebben.

Het is de weg die veel van de verlichte meesters hebben gevolgd, Eckhart Tolle en Byron Katie incluis.

Het is de weg van het diep lijden. De weg van het Kruis.

Eckhart Tolle vertelt ons dat de weg niet zozeer gevormd wordt door het lijden zelf, maar door je overgave aan dit lijden.
Wanneer je totaal aanvaardt dat het lijden bestaat, dan verdwijnen alle oordelen en negativiteit, waardoor je kan Zijn.
Je ontdekt plots een grote stilte in jezelf; een stilte die gevuld is met vrede, vreugde en liefde.

Wanneer je de weg van het kruis opgaat, transformeert het ergste wat je kan overkomen zich tot het beste dat je kan overkomen.
Je vindt immers verlichting.

Wij hebben ervoor gekozen bewust de verlichting op te zoeken door te leren onszelf in het Nu te plaatsen.
Je hebt er bewust voor gekozen het verleden en de toekomst los te laten en afscheid te nemen van je ego en de pijn die het creëert.

Hopelijk heeft deze lessenreeks je tot inzichten geleid en heeft het je vreugde en vrede gebracht.
Door verder te blijven oefenen kan je je aanwezigheid in het Nu en je bewust-zijn nog meer versterken.

Ik wens je veel succes en een boeiende toekomst.

Veel Liefs, Bettina 


Inspirerend verhaal # Dag 40

Welke Planeet?

Een vliegtuig maakt en noodlanding en breekt in drie stukken. De cabine vult zich met rook. Alle inzittenden realiseren zich: we moeten hier weg.

Wat gebeurd er?

- Op Planeet A vragen de inzittende elkaar of ze in orde zijn. Personen die hulp nodig hebben krijgen voorrang. Mensen zijn bereid hun leven te geven, zelfs voor vreemden.

- Op planeet B is het ieder voor zich. Totale paniek breekt uit. Er wordt geschopt en geduwd. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap worden onder de voet gelopen.

Op de vraag op welke planeet we leven denkt 97% dat dit op planeet B is. Uit onderzoek blijkt dat we in de praktijk bijna altijd op planeet A leven.

Bron: De meeste mensen deugen / Rutger Bregman