De tien gouden leefregels voor een zuiver en liefdevol leven

19-05-2021

De volgende tien gouden regels leiden tot een zuiver en liefdevol leven indien we ze ons compleet eigen maken. We worden pas liefdevolle wezens als ze even onlosmakelijk met ons verbonden zijn als ons merg en been.

  • Ik zal niet doden. We zijn immers allemaal een deel van de Boeddhageest. Als we een wezen doden, doden we ook onszelf.
  • Ik zal niet stelen. Ik wens mij te verlossen van alle hechtingen. Wanneer ik hier los van ben, kan ik ook niet verlangen naar de goederen van een ander.
  • Ik zal geen misbruik maken van seksualiteit. Liefde is een aspect van de boeddha-natuur. Ik zou dit onrecht aan doen indien ik de liefde verlaag tot enkel mijn verlangens en zodoende anderen schade berokken, verraad en misbruik.
  • Ik zal niet liegen. De waarheid spreken is een wens van ons hart. Waarom zouden we daar tegenin gaan en anderen beliegen?
  • Ik zal anderen geen onwaarheden verkopen. Een helder bewustzijn is noodzakelijk voor het bereiken van de verlichting. Wat voor reden zou ik kunnen hebben om anderen valse geloven, ideologieën en het gebruik van middelen aan te praten? Waarom zou ik hun bewustzijn zo bedwelmen en verdoezelen?
  • Ik zal niet kwaad spreken over anderen. Dagelijks zal ik barmhartigheid in mijn hart dragen en kwetsende uitspraken over anderen weren.
  • Ik zal niet neerkijken op anderen, noch vervuld zijn van trots. Ik wil afstand doen van mijn ego en van het valse beeld van het 'zelf'. Hoe kan ik dit doen als ik bewust trots ben of neerkijk op anderen?
  • Ik zal niet gierig zijn. Goedgeefsheid is een teken van verlichting. Het bewust achter houden van zaken werkt de verlichting tegen.
  • Ik zal mijn boosheid niet vasthouden. In mijn hart zou de liefde vrij moeten kunnen stromen. Als het vasthouden van boosheid dit hindert, waarom zou ik dat dan doen?
  • Ik zal de Drie Juwelen niet smaden. Ze zijn mijn ware Toevlucht en Weg. Ik zal mij hier niet van afkeren, noch hierover twijfel zaaien bij anderen.

Probeer deze regels te onthouden, vaak opnieuw te lezen en echt te leven met hun filosofie. Jij kan het en zal er de beste versie van jezelf door worden. 

Veel liefs, 

Bettina!

Wil jij een bewuster leven leiden?