Ontdek wat Bachbloesem voor je doet

13-05-2021

Bachbloesems

Wat zijn Bachbloesems?

Anders dan hun naam doet vermoeden, zijn bachbloesems geen eetbare bloesems of bloemen. Het zijn vloeibare extracten van bloesems van verschillende soorten struiken, bomen en wilde planten. De enige uitzondering hierop is de bachbloesem genaamd Rock Water, dewelke uit bronwater bestaat.

In totaal zijn er 38 soorten bachbloesems, onderverdeeld in 7 groepen. De helende werking van de verschillende bloesems werd ontdekt door Dr. Edward Bach. De remedie werd dan ook naar hem vernoemd.

De zienswijze van Edward Back was "Behandel de mens en niet zijn ziekte." Hij was, naast reguliere arts, ook een homeopaat en begreep dat ziektebeelden kunnen ontstaan na het lang aanhouden van negatieve emoties. Hij wist dat er een sterk verband was tussen onze emoties en onze gezondheid.

De werking van Bachbloesems

De kracht van bachbloesems ligt in het feit dat ze negatieve emoties omzetten naar hun positieve tegenpool. Voel je je ongeduldig? Dan zal het gebruik van de juiste bachbloesem dit gevoel omzetten tot kalmte. Hetzelfde geld voor bv. angst vs moed, onverdraagzaamheid vs verdraagzaamheid, neerslachtigheid vs vreugde, enz.

Door de negatieve emoties om te buigen, ga je je een gelukkiger mens voelen. Het voorkomt dus het ontstaan van eventuele ziektebeelden door langdurige emotionele stress. De bachbloesems werken ook enkel en alleen in op emoties, je kan ze dus niet gaan gebruiken voor fysieke pijn.

Bachbloesems zijn een complementaire vorm van geneeskunde. Dit wil zeggen dat je ze nooit kan/mag gebruiken ter vervanging van een traditionele vorm van geneeskunde. Ze vormen slechts een ondersteuning hiervan. Complementaire geneeskunde wordt ook wel eens de 'holistische benadering' genoemd.

Het gebruik van Bachbloesems

Aangezien bachbloesems een natuurlijk product zijn, zijn ze voor 100% veilig in gebruik; ook kinderen en dieren kunnen baat hebben bij het gebruik van bachbloesems. Je kan nooit een overdosis nemen, er zijn absoluut geen bijwerkingen en je kan er niet verslaafd aan geraken. Verder is het ook volledig veilig om ze te gebruiken in combinatie met reguliere geneesmiddelen of homeopatische geneeswijzen.

Bachbloesems kan je zowel acuut gebruiken als op langere termijn. Heb je, wegens een incident, een situatie op het werk of een familiale gelegenheid, voor kortere duur last van een negatieve emotie, dan kan je voor beperkte tijd en ter ondersteuning kiezen bachbloesems te gebruiken.

Heb je al langere tijd te kampen met negatieve emoties, dan kan je opteren om voor langere tijd bachbloesems te gaan gebruiken. In dit laatste geval neem je best contact op met een gediplomeerde therapeut die je een geschikte combinatie van bachbloesems kan voorstellen.

Hoeveel soorten bachbloesems je tegelijk mag innemen verschilt van de aangehouden geneesmethode. Volgens de oude methode mogen er slechts 7 bloesems tegelijkertijd gebruikt worden; volgens de methode van Dietmar Kramer zijn het er 21.

Voor een optimale werking neem je best 4 maal per dag 4 druppels van de gekozen bachbloesem. Deze druppels gebruik je nooit puur, maar steeds verdund met water. De algemene regel is 1 druppel per 10ml water. Bij de behandeling van langdurige negatieve emoties bestaat de stelregel dat je de bachbloesems evenveel maanden inneemt als het aantal jaren dat je reeds last hebt van de negatieve emotie.

De soorten bachbloesems en hun groepen

Zoals eerder vermeld zijn er 38 soorten bachbloesems, verdeeld onder 7 groepen. Hieronder een overzicht van deze indeling, plus de algemene werking van het bachbloesem. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de werking van elk bachbloesem verwijs ik je graag naar gespecialiseerde therapeuten.

Groep 1 - Angst

 • Aspen: Angst waarvan de oorzaak onbekend is
 • Rock Rose: Gebruikt voor paniek en hevige angsten
 • Red Chestnut: Angstige bezorgdheid voor anderen
 • Mimulus: Verlegenheid en angst met een bekende oorzaak
 • Cherry Plum: Vertwijfeling en angst voor het verliezen van controle

Groep 2 - Onzekerheid

 • Gorse: Wanneer men alle hoop heeft verloren
 • Cerato: Indien je twijfelt aan je eigen oordeel
 • Wild Oat: Wanneer je twijfelt aan het pad dat je dient te kiezen in het leven
 • Scleranthus: Besluitloosheid
 • Hornbeam: Het gevoel dat we kennen als het 'maandagmorgen gevoel'
 • Gentian: Pessimisme, ontmoediging, twijfel

Groep 3 - Geen of weinig interesse in het moment

 • White Chestnut: Helpt bij piekeren
 • Clematis: Verstrooidheid, dromerigheid
 • Mustard: Bij een zwaarmoedig gevoel met een onbekende oorzaak
 • Honeysuckle: Leven in het verleden, gevoel van heimwee
 • Chestnut Bud: Wanneer men niet kan leren uit vroegere ervaringen
 • Wild Rose: Lusteloosheid, algemene apathie
 • Olive: Geestelijke en/of lichamelijke uitputting

Groep 4 - Eenzaamheid

 • Impatiens: Ongeduld
 • Waterviolet: Wanneer men afstandelijk, trots en gereserveerd is
 • Heather: Wanneer men praatziek is

Groep 5 - Overgevoeligheid voor de mening/invloed van anderen

 • Centaury: Wanneer men geen 'nee' kan zeggen
 • Holly: Woede, haat, jaloezie, afgunst
 • Agrimony: Wanneer men zich verbergt achter een vrolijk masker, wanneer men zich zorgen maakt
 • Walnut: Wanneer men maar moeilijk kan wennen aan nieuwe omstandigheden, aan verandering

Groep 6 - Wanhoop en moedeloosheid

 • Pine: Schuldgevoelens
 • Star of Bethlehem: Trauma en verdriet
 • Oak: Ondanks alles blijven doorzetten, op een negatieve manier
 • Larch: Geen of te weinig zelfvertrouwen
 • Crab Apple: Bij fixatie op details en wanneer men een afkeer heeft van zichzelf
 • Elm: Wanneer men het gevoel heeft te veel verantwoordelijkheden te hebben
 • Sweet Chestnut: Bij diepe smart of wanneer men het gevoel heeft aan de rand van een afgrond te staan
 • Willow: Verbittering, wrok

Groep 7 - Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

 • Beech: Wanneer men snel gaat (ver)oordelen en/of kritiek gaat leveren
 • Chicory: Indien men geeft met als enige doel terug te kunnen ontvangen, wanneer men wil claimen
 • Rock Water: Zelfverloochening ten kosten van eigen idealen
 • Vervain: Overdreven enthousiasme
 • Vine: Wanneer men de neiging heeft om over anderen te domineren


Let even welke groep voor jou het meeste kan doen en vind zo jouw weg naar bachbloesems. 

Veel succes. 

Veel liefs, 

Bettina!  

Wil je meer weten over natuurlijke gezondheid?