Wat is RET therapie?

25-01-2021

Wat is RET therapie

RET therapie, of beter Rationeel-Emotieve therapie, is een vorm van psychotherapie. Het focust dus niet enkel op het veranderen van gedrag, maar gaat ook kijken naar de denkwijze die vanbinnen in je hoofd gebeurt. Het toont dat zowel je verstand als je gevoel een belangrijke rol spelen in hoe je je voelt. 

Vaak is het probleem niet noodzakelijk het probleem, maar is het probleem eerder hoe we naar het probleem kijken. Een heel ingewikkelde zin die zoveel zegt als 'je problemen maak je vaak (erger) in je hoofd'. 

Hoe jij naar problemen of zaken in het algemeen kijkt, is bepaald door je eerder leven. Gedurende je hele leven heb je ontwikkeld hoe jij op bepaalde situaties reageert. Je krijgt heel wat opvattingen, normen en waarden mee van kinds af. Daar is niks mis mee, maar soms maken die manieren het moeilijker voor jou op een simpele en gelukkige manier te leven. 

Ons gevoel en gedrag wordt vaak gestuurd door onze gedachten. Die gedachten kunnen we zelf sturen. Dat is net waar RET je mee helpt. Je leert met een nieuw, gezond verstand kijken naar je problemen door je gedachten aan te passen. Bij een bepaalde situatie heb je vaak ook een bepaald gevoel. Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat jouw situatie bedreigd wordt, dan kan je vaak emotioneel reageren, terwijl je daarom niet altijd effectief bedreigd wordt. RET leert je net op een eerlijke manier naar zaken kijken, zodat je niet onterecht op een emotionele manier reageert. 

ABC-schema

RET komt letterlijk met een ABC. Er wordt gebruik gemaakt van die letters om aan te tonen hoe je denkwijze, en daardoor problemen, een vorm krijgen. 

De letter A staat voor aanleiding of oorzaak. 

De letter B staat voor bril waar je door kijkt of overtuiging. 

De letter C staat voor consequentie of gevolg. 

Concreet gebruikt RET die letters om aan ge teven dat A niet altijd zorgt voor C, maar net zorgt voor B. Dat wil dus zoveel zeggen als: de aanleiding van iets zorgt niet altijd voor een bepaald gevolg, maar de aanleiding zorgt meer voor een overtuiging die jij krijgt, waardoor iets een bepaald gevolg zal hebben. 

RET therapie focust dus op het veranderen van die stap B. Door oefeningen kan je je overtuigingen of de bril die je aanhebt aanpassen. Op die manier kan B meer en beter aansluiten bij A en als gevolg bij C. 

Het is natuurlijk niet de bedoeling om sap B over te slaan. Het is heel logisch dat je een bepaalde reactie hebt. Een rationele reactie kweken wilt niet zeggen dat je gewoon geen emoties meer gaat hebben, het gaat je wel leren de emotie in proportie te tonen. ZO is het bijvoorbeeld heel normaal dat je droevig bent als er iemand ernstig ziek is, maar heel boos worden na het krijgen van een werktelefoontje na je uren is waarschijnlijk niet nodig. 

Die reacties worden opgelost door de letters D en E. 

De letter D staat voor discussie. 

De letter E staat voor evaluatie. 

Zo is het belangrijk om na een eerste reactie op een aanleiding na te denken of dit een juiste was. Dat kan je doen door in discussie te gaan met de persoon die je begeleidt, maar ook door in discussie te gaan met jezelf. Denk diep na, is dit echt de persoon die je op dat moment wilt zijn en is die reactie geschikt voor dat moment? 

Nadat C, of de consequentie, heeft plaatsgevonden, is het ook belangrijk om even te evalueren of je de juiste reactie had en hoe deze in de toekomst anders kan. 

Je moet goed beseffen dat niemand altijd en overal perfect reageert, maar je moet wel weten dat je daarin erg kan groeien. Je zal zien als je de stappen leert toepassen aan de hand van oefeningen, je een hele stap zet voor je eigen geluk. 


Voor wie is RET therapie?

RET therapie is voor iedereen die wel eens met zijn gedachten worstelt en ze meer onder controle wilt krijgen. 

  • Je wilt leren rationeel denken 
  • Je wilt dat je emoties niet langer de bovenhand nemen bij een beslissing
  • Je wilt leren dat problemen niet altijd problemen zijn 
  • Je bent klaar voor een gelukkigere denkwijze 
  • Je ben klaar voor een logische denkwijze die je leven gemakkelijker maakt 

Wat leer jij bij RET therapie?

Je leert als het ware je eigen disfunctionele gedachten kennen, je leert erover discussiëren en kan ze op die manier vervangen door rationele gedachten. Zo kan je op een meer praktische manier handelen in situaties. Als we praten over disfunctionele gedachten, gaat het bijvoorbeeld over 'alles moet gaan zoals ik het wil', 'het is een ramp als ik niet alles kan', 'anderen willen iets dat ik niet wil en dat is erg'... Kortom, je leert disfunctionele gedachten onderscheiden van rationele gedachten. d

Iemand anders kan je natuurlijk niet aanleren wel gevoel jij moet hebben bij een bepaalde situatie. Niemand kan je zeggen wat de juiste reactie is in dat moment voor jou, dat kan alleen jij. Wel kan een trainer je helpen de disfunctionele gedachten te benoemen en te zoeken naar een mogelijk alternatief. Dit door gesprekken te voeren en bepaalde oefeningen aan te bieden. Op die manier leer jij hoe je in de toekomst zelf je rationele gedachten kan kiezen. Het is een proces dat stap voor stap gaat, en ook af en toe eens fout loopt. Weet dat je uit alles wat je tijdens de therapie doet, iets leert. 


.