"Mindful Leven" training

Module 3

Aandacht voor je grenzen

Onaangename momenten

Iedereen heeft in zijn leven dingen die niet altijd meevallen. soms zijn het r veel soms wat minder. Dat is niet te vermijden in het leven. 

Door met aandacht je reacties waar te nemen bij onaangename momenten kan je op een nieuwe manier naar de dingen kijken. Dit geeft je de kans om anders met onaangename momenten om te gaan zodat je niet in stress gaat. Nu ga je aan de slag met de kalender van onaangename momenten met als doel je G-E-L beter te leren kennen.

Sta deze week even stil bij 3 onaangename momenten en schrijf op in je werkboek welke gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen je daarbij ervaart.

Vul ze in op pagina 37 van je boek!

Laat niets of niemand je dromen afnemen.