.Tekst hier invullen...

Welkom op dag 19 ☀
Goedemorgen lieve mensen! 


Les 19

Lees voor deze les pagina's uit het zesde hoofdstuk 'Het innerlijke lichaam'.

Het verstand is volledig gericht op het 'ik' en houdt ons zo weg van het bewust Zijn. Heel wat lijden wordt veroorzaakt omdat het verstand de wereld tweeledig waarneemt: goed vs. slecht, gelijk vs. ongelijk, enz. Met andere woorden, een heel zwart-wit beeld van wat er rond ons gebeurt.

Het oordeel dat we vellen hangt sterk af van de positie waarin we ons bevinden. Onze ervaringen (verleden) kleuren sterk hoe we naar de dingen kijken. Het is immers ons verstand dat dit bepaalt. Hierdoor kan het voorkomen dat twee mensen een totaal verschillend oordeel vormen maar beiden denken dat ze gelijk hebben.

Ook angst is een effect van identificatie met het verstand. Onze angsten creëren op hun manier pijnlijke emoties zoals jaloezie, wanhoop, wraakzucht, hebzucht, enz.

Het kan echter ook voorkomen dat we ons niet met ons verstand gaan identificeren, maar met ons lichaam. Dit gebeurt wanneer we het lichaam als meer gaan zien dat een omhulsel van ons Zijn. Het lichaam wordt een doel op zich en wordt vervolgens verheerlijkt. Zaken zoals plastische chirurgie en de make-up industrie worden hier rijk van.

Ons lichaam is echter tegelijkertijd ook een belangrijk hulpmiddel om in het Nu terecht te komen. Het kan ons helpen bewust te Zijn.


Oefening #dag 19

Volg de meditatie die beschreven staat op pagina's 102 en 103 om in contact te komen met het innerlijke lichaam.

Inspirerend verhaal # dag 19

Kinderen

Een vrouw vroeg vertel ons over kinderen en de profeet zei:

Je kinderen zijn je kinderen niet. Ze zijn de zonen en dochters van het leven zelf, geboren uit haar eigen verlangen. Je bent niet de maker, je bent de drager. Ze zijn bij jou, maar niet van jou.

Je mag hen je liefde geven, maar je gedachten niet. Want gedachten zijn van henzelf. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Neem hen als voorbeeld, en kneed hen niet naar jouw vorm.

Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. De boogschutter spant de boog tot het uiterste, en zijn pijlen snellen naar het doel op het pad van de oneindigheid. Verheug je als de boogschutter je spant. Want zoals hij de de pijl die hij doet vliegen liefheeft, houdt hij van de boog die hij vasthoudt.

- Kahlil Gibran - De Profeet