Wat is verlichting?

19-05-2021

Het begrip 'verlichting'

Sommigen onder jullie zullen bij het woordje 'verlichting' misschien aan een mooie lamp denken, maar dat is niet het soort verlichting waar wij het in deze blog over gaan hebben.

Verlichting is een staat van bewustzijn. Het betekent het einde van het leiden. In deze staat van bewustzijn ervaar je oneindige liefde en oneindige vreugde. Een verlicht mens is wie hij/zij werkelijk is. Hij/zij identificeert zich niet langer met gedachten, emoties en lichaam. Ze zijn als het ware onbegrensd.

Hoe verlichting bereiken?

Een verlichte staat kan je via verschillende wijzen bereiken. Zo is er yoga, meditatie of filosofie. Meer algemeen bekend is het Boeddhisme als de weg naar de verlichting. Men noemt dit het 8-voudige pad van het Boeddhisme.

Er bestaan heel wat misverstanden ten aanzien van verlichting. Vaak is het je ego dat in de weg staat en is het pas wanneer je er in slaagt dit ego los te laten dat je de verlichting kan bereiken.
Indien je gelooft in reïncarnatie, en de verlichting wil bereiken om de wedergeboorte te voorkomen, dan staat dit idee je in de weg. Het Boeddhisme noemt dit de 'Begeerte naar niet-bestaan'.
Verlichting wordt evenmin teweeg gebracht door het oplossen van alle karma. Het geloof in karma werkt op zichzelf de verlichting tegen.

De truc is het loslaten van hoe jij denkt dat de verlichting eruit moet zien en het gewoon laten gebeuren. Het is het loslaten van je eigen identiteit.

De grote filosofen

Veel gekende filosofen hebben zich gebogen over het wonder van het 'denken'. Heel bekend is de 'cogito, ergo sum' van Descartes ('Ik denk, dus ik ben'). Rousseau daarentegen stelde dat het denken op zich tegen de natuur is en wij dus allen 'ontaarde dieren' zijn.

Het wordt interessant als we hier kinderen bij betrekken. Een pasgeboren kind denkt niet. Volgens Descartes bestaat het kind niet, en volgens Rousseau is het nog niet ontaard. Kinderen zijn nog onbegrensd en in die staat verlicht.

Slechts wanneer kinderen de meningen, ideeën en gedachten uit hun omgeving oppikken en verweven als een identiteit raken ze die verlichting kwijt. De vorming van een identiteit is in feit het focussen op je eigen gedachten, emoties en lichaam. Wanneer we de verlichting proberen te bereiken dienen we dit proces weer om te keren.

Boeddhisme

De leer van de verlichte heeft zijn begin gevonden bij Gautama Boeddha, geboren ca 563 B.C. Hij probeerde zelf de verlichting te bereiken en is daar (na heel wat pogingen) uiteindelijk in geslaagd.

Boeddha ontdekte dat leven een aaneenschakeling van verschillende vormen van lijden is. Denk daarbij aan haat, afgunst, pijn, ... De bron van dit lijden is inherent aan de mens zelf, er is geen oppermacht die dit zo aanstuurt.

Dukkha - zoals het lijden in het Boeddhisme genoemd wordt - gaat verder dan geestelijke en psychologische pijn. Het verwijst ook naar de fundamentele en universeel pijnlijke ervaring die het werelds bestaan is.

Oorzaak van dit lijden is het hunkeren naar bepaalde dingen (Tanha). Er bestaan 3 vormen van hunkering:

  • Hunkeren naar zintuiglijke ervaringen
  • Hunkeren naar het verder zetten van ons leven
  • Hunkeren naar de opheffing van ons leven

Zijn we in staat ons te verlossen van dit hunkeren, dan verlossen we onszelf van het lijden. Verlossen we onszelf van het lijden, dan bereiken we de verlichting, of het Nirvana, een toestand van eeuwigdurende en absolute vrede.

Conclusie

Verlichting is iets waarnaar velen onder ons streven. Anderen vragen zich misschien af waar het allemaal om draait. Hopelijk heb ik jullie met bovenstaande wat inzicht kunnen geven in het idee van 'verlichting'.

Zijn er nog vragen of wil je begeleiding? Neem dan gerust contact met mij op.

Veel liefs, 

Bettina!

Meer weten over een bewust leven?