Waarom je beter BIO vis eet

27-05-2021

Is vis gezond?

We krijgen vaak te horen dat vis eten gezond is. Maar is dat wel zo?

Het valt niet te ontkennen dat er in vis heel wat gezonde stoffen zitten. Het eten van vis wordt vooral aangeraden vanwege de omega-3 vetzuren. Het is bewezen dat omega-3 belangrijk is voor de hersenontwikkeling en dat het positieve effecten heeft op de bloeddruk en de algemene samenstelling van je bloed.

Verder bevat vette vis bijvoorbeeld de vetoplosbare vitaminen A en D. Ook vitaminen B6 en B12 kan je in vis terugvinden, evenals jodium, selenium en zink.

De logische conclusie lijkt dan ook dat vis gezond is. Spijtig genoeg is dat niet altijd even waar. In vis komen ook veel nadelige stoffen terecht, voornamelijk ten gevolge van milieuvervuiling.

Welke giffen zitten er in vis?

PCB, de afkorting voor polychloorbifenylen, is een groep van zeer schadelijke, chemische stoffen. Via plastic, bepaalde oliën, bouwmaterialen en chloor komen ze in het milieu terecht. Dioxines zijn dan weer het gevolg van uitlaatgassen en verbrandingsrook.

Beide giftige stoffen komen in het (grond)water terecht. Ze worden via algen opgenomen uit het water en het zijn deze algen die de vissen opeten. Hoe hoger in de voedselketen de vis, hoe sterker de verontreiniging. Een roofvis eet immers vissen die al aardig wat van deze gifstoffen bevatten en loopt zo een hogere concentratie aan gifstoffen op.

Naast bovengenoemde stoffen is er ook bezorgdheid om de aanwezigheid van zware metalen in vis. Zware metalen veroorzaken schade aan het zenuwstelsel, de hersenen en de nieren. Hoewel volgens de Europese Voedsel en Warenautoriteit de blootstelling aan deze zware metalen beperkt is, is er toch voldoende bezorgdheid om zwangere vrouwen en jonge kinderen af te raden bepaalde vissoorten te eten.

Als laatste is er ook de problematiek omtrent antibiotica. Gekweekte vissen worden blootgesteld aan grote hoeveelheden antibiotica om ziektes te voorkomen. Het valt niet te voorkomen dat deze antibiotica in het vlees van de vis terecht komt. Gelukkig bestaan er in België en Nederland strenge regels omtrent het gebruik van antibiotica.

Gekweekte vis of Oceaanvis?

Overbevissing is een gekende term waar we nog steeds mee geconfronteerd worden. Omdat we te veel en op inefficiënte wijze de oceaan bevissen, zijn ondertussen verschillende vissoorten met uitsterven bedreigd. Ook het ecosysteem wordt volledig in de war gebracht. Dit is uiteraard geen houdbare situatie.

Het lijkt dan ook logisch om vis op land te kweken. Hier is het dan weer opletten voor dierenleed en 'schone' kweek. De Europese regels omtrent het kweken van vissen zijn streng, maar dat is zeker niet overal het geval. Door het grote aantal vissen per vijver/tank raakt het water al snel sterk vervuild en wordt het toepassen van antibiotica noodzakelijk.

Wanneer je vis koopt is het dus belangrijk om na te gaan waar de vis gekweekt werd.

Waarom BIO vis?

Onderzoek wijst uit dat tot twee keer per week vis eten goed voor je is. Dit zorgt er voor dat je alle goede stoffen kan opnemen zonder schadelijke effecten te ondervinden van de gifstoffen die in de vis terechtgekomen zijn.

Wil je alsnog voorkomen dat je deze gifstoffen opneemt, dan kan je opteren voor BIO vis.

BIO vis voldoet aan de Europese bio wetgeving. Zo wordt er onder andere naar gekeken dat het water zuiver en zuurstofrijk is. Ook wordt er een maximale bezetting (aantal vissen per m³ water) vastgelegd en wordt er gezorgd voor biologisch visvoer. Ze krijgen geen hormonen om de voortplanting te bevorderen en wanneer er ziektes ontstaan worden deze behandeld met natuurlijke middelen.

Wil je meer informatie over BIO vis en zijn voordelen? Dan kan ik je doorverwijzen naar de onze gezonde kooklessen. Dit programma focust onder andere op gezonde voeding en kan je ondersteunen in je zoektocht naar een 'schoner' dieet.

Meer weten over een gezonde levensstijl?